2008, 1996, 1984, 1972, 1960 --> tuổi Tý

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 --> tuổi Sửu

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 --> tuổi Dần

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 --> tuổi Mão

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 --> tuổi Thìn

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 --> tuổi Tỵ

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 --> tuổi Ngọ

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 --> tuổi Mùi

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 --> tuổi Thân

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 --> tuổi Dậu

2018, 2006, 1994, 1982, 1970 --> tuổi Tuất

2019, 2007, 1995, 1983, 1971 --> tuổi Hợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonGọi Ngay